HYDRO MARK FLUO : BOSMARKERING FLUORESCERENDE MARKERINGSVERF OP WATERBASIS

SOPPEC

HYDRO MARK FLUO is milieuvriendelijker door de meer dan 25% water bevattende formule en de prestaties zijn vergelijkbaar zijn met die van FLUO MARKER®. Naast het markeren van bomen voor het kappen gedurende een korte en middellange tijd ook markeren voor het uitdunnen van bosschages, voorlopige perceelgrenzen, partijen hout voor verkoop en identificeren van gekapte bomen.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing markeringsverf - hout, bossen, percelen, Markeringsverf - hoveniers, tuinarchitecten
Type product markeerverf - waterbasis, markeerverf - bosbouw, fluorescerende verf
Toepassing ondergrond hout, beton, Bitumen, grind / gravel, gras, mineralen, kunststof, zand, metalen oppervlak, synthetisch
Zichtbaar 6 tot 12 maanden
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


HYDRO MARK FLUO : BOSMARKERING FLUORESCERENDE

MARKERINGSVERF OP WATERBASIS

EIGENSCHAPPEN

  • Toepasbaar op alle houtsoorten, jong en oud, levend of gekapt, met gladde, ruwe of gebarsten schors
  • Geurloos
  • Hoge zichtbaarheid, ook op afstand dankzij de sterk fluorescerende formule
  • Droogtijd 5 min. tot 1 uur afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad en de toepassingsomstandigheden
  • Gebruikstemperatuur: +5°C tot 40°C
  • Aanbevolen vochtigheidsgraad <  85%, de verf blijft gevoelig voor water (regen) tot de verf volledig is gedroogd
  • Zeer goede dekkracht
  •  Lange markeertijd: minstens 6 maanden afhankelijk van de ondergrond, de toepassingsomstandigheden (blootstelling aan UV-straling)

GEVAAREUX. RESPECTEER DE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TEWERKSTELLING.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: alkydharsen op oliebasis gewonnen uit plantaardige grondstoffen (vlas, koolzaad)

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van lood en cadmium

Oplosmiddelen: mengsel water en alcoholen vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: dimethylether (DME)

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (pistoolgreep bosbouw zie pagina 22)

Vóór gebruik (rechtop): goed schudden

Na gebruik: rechtop houden en doorblazen

Niet aanbrengen op vochtige ondergronden en bij temperaturen onder de 5°C

Hygiëne en veiligheid

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen

Gevarenaanduidingen

H223 Ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

picto inflammableproduit inflammable


GERELATEERDE PRODUCTEN