HYDRO MARK : NIET-FLUORESCERENDE MARKERINGSVERF OP WATERBASIS VOOR LANGDURIGE MARKERINGEN

SOPPEC

HYDROMARK is op waterbasis (heeft meer dan 25% water in de formule). Dit middel is bijzonder geschikt voor het markeren en aanduiden van bomen gedurende middellange en langere tijd en perceelgrenzen.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing markeringsverf - hout, bossen, percelen
Zichtbaar 1 tot 2 jaar
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


HYDRO MARK : NIET-FLUORESCERENDE MARKERINGSVERF OP WATERBASIS VOOR LANGDURIGE MARKERINGEN

EIGENSCHAPPEN

  • Markering voor een periode van 1-2 jaar (afhankelijk van de toepassingsomstandigheden en het type ondergrond)
  • Milieuvriendelijker door de formule op waterbasis
  • Gebruikstemperatuur: 5°C tot 40°C
  • Aanbevolen vochtigheidsgraad < 85%, tot de verf volledig is opgedroogd blijft deze gevoelig voor water (regen)
  • Toepasbaar op alle houtsoorten, jong of oud
  • Geurloos
  • Droogtijd (1 tot 2 uur afhankelijk van de conditie van de ondergrond)

GEVAAREUX. RESPECTEER DE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TEWERKSTELLING.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: speciale polymeren

Water: tussen 25 en 28% afhankelijk van de kleur

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van lood en cadmium

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: Dimethylether (DME)

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (pistoolgreep bosbouw zie pagina 22)

Vóór gebruik (rechtop): goed schudden

Na gebruik: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen

Gevarenaanduidingen

H223 Aérosol ontvlambaar.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

picto inflammableproduit inflammable

 

Veiligheidsinformatieblad


GERELATEERDE PRODUCTEN