"Zero Impact" Doelstelling

Bezorgd en bewust van de problemen met betrekking tot de planeet en de gezondheid van haar gebruikers, ontwikkelt en formuleert Technima producten met zo min mogelijk gevarenpictogrammen, met behoud van de hoogste kwaliteit

Om dit kwaliteitsniveau te behouden, houdt Technima voortdurend toezicht op de wettelijke richtlijnen en zorgt het ervoor dat de normen worden gehandhaafd en gerespecteerd, terwijl de beste grondstoffen worden geselecteerd om te streven naar "zero impact"-producten en -diensten voor mens en milieu.

"Zero Impact" Doelstelling

Bezorgd en bewust van de problemen met betrekking tot de planeet en de gezondheid van haar gebruikers, ontwikkelt en formuleert Technima producten met zo min mogelijk gevarenpictogrammen, met behoud van de hoogste kwaliteit

Om dit kwaliteitsniveau te behouden, houdt Technima voortdurend toezicht op de wettelijke richtlijnen en zorgt het ervoor dat de normen worden gehandhaafd en gerespecteerd, terwijl de beste grondstoffen worden geselecteerd om te streven naar "zero impact"-producten en -diensten voor mens en milieu.

De Technima Group zet zich in:

  • Om het milieu, de gezondheid van de mens en de verantwoordelijkheid voor individuen te beschermen, tot voorwaarden van zijn bestaan te maken.
  • Om intern een echte duurzame-ontwikkelingshouding te bevorderen, waarbij sociale dialoog, sensibilisering, opleiding van het personeel en een organisatie om dit te realiseren voorop staan.
  • Om op te treden als ambassadeur voor duurzame ontwikkeling bij haar klanten, leveranciers en partners.
  • Om zich te gedragen als een maatschappelijk verantwoorde onderneming door een beleid te voeren van transparantie, voortdurende verbetering en luisteren.
  • Om bij te dragen aan het zoeken naar en ontwikkelen van steeds veiligere producten.
  • Om te voldoen aan en zelfs te anticiperen op de gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving tegen economisch aanvaardbare kosten.
  • Om zijn ethische gedrag een fundamentele regel te maken in zijn commerciële initiatieven.