Wegenverfverdunner Groter bekijken

Wegenverf verdunner

PRO-Paint

PP 0685


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing markeringsverf - lijnmarkering, grondsignalisatie/ bewegwijzering
Toepassing ondergrond hout, metalen oppervlak, beton, Bitumen
Type product markeerverf - lijnmarkering

MEER INFORMATIE


Eigenschappen

  • PRO-Paint Wegenverfverdunner is een professioneel verdunningsmiddel, met zorg samengesteld voor gebruik in combinatie met de PRO-Paint wegenverf in blik
  • Met de verdunner kunt u de viscositeit naar wens aanpassen en de verf eenvoudig gebruiken in combinatie met kwast, roller en (airless) spuitapparatuur
  • Geschikt voor het effectief reinigen van kwasten, rollers en apparatuur
  • De wegenverf behoudt de essentiële eigenschappen en kwaliteit zonder negatieve invloeden, mits in juiste verhouding gedoseerd

 

Gevarenaanduidingen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

 

Veiligheidsinformatieblad