Powercleaner Groter bekijken

Powercleaner

PRO-Tech

Kwalitatief hoogwaardige Powercleaner met een hoog oplossend vermogen. Powercleaner laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. PRO-TechPowercleanerheefteen krachtig, gericht spuitbeeld. De ontvetter voor vele oplosmiddelbestendige ondergronden.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing reiniging, verzorging en onderhoud
Type product technisch product - reiniger
Toepassing ondergrond metalen oppervlak, kunststof, synthetisch
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


Toepassingen

 • Trommelremmen                                             
 • Schijfremmen                                                    
 • Remklauwen                 
 • Machineonderdelen            
 • Remvoeringen                        
 • Remschoenen

Eigenschappen

Professionele ontvetter met hoog oplossend vermogen. Voor zware machines en apparatuur, motoren, versnellingsbakken, kettingen en tandwielen, etc. Geschikt voor reiniging van compressoren en industriële installaties. De ideale reiniger voor de industrie. Laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. Krachtig, gericht spuitbeeld. Dus geen verspilling en altijd een schoon resultaat.

Productkenmerken

 • Krachtig, gericht spuitbeeld
 • Hoog oplossend vermogen
 • Laat geen residu achter
 • Niet geleidend
 • Niet corrosief
 • 360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 500 ML

Basis : Alifatische koolwaterstoffen

Uiterlijk: Heldere vloeistof

Drijfgas: CO2

VOC-CH %: 98%

VOC-EU g/l: 708 g/l

Soortelijk gewicht (g/ml 20°C): 0,725

Dampdruk bij 20°C: 4,7-5,7bar

Spuit opbrengst: 4,3 g/sec

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.

Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.

Voor gebruik de spuitbus schudden.

Gelakte en kunststof onderdelen afdekken.

De te behandelen delen inspuiten tot de vervuiling verdwenen is.

Vervuilde Powercleaneropvangen en behandelen als chemisch afval.

 

Gevarenaanduidingen

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

Veiligheidsinformatieblad