Contactspray Groter bekijken

Contactspray

PRO-Tech

PRO-Tech Contactspray is een roest oplossende contactreinigingsmiddel in combinatie met een hoogwaardige glij-en beschermingsolie. Het waarborgt een duurzame, storingsvrije werking van elektrische apparaten.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing reiniging, verzorging en onderhoud
Type product technisch product - smeermiddel
Toepassing ondergrond metalen oppervlak, synthetisch, kunststof
Volume 400 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


PRO-Tech Contactspray maakt vuil los en verwijdert storende contactweerstanden. Vermindert de mechanische weerstand en beschermt langdurig tegen vocht en roest. Ideaal voor stekkers, schakelaars, regelaars enz. met name tegen weersinvloeden. PRO-Tech Contactspray heeft een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken (360°).

Toepassingen

 • Schakelaars
 • Stekkerdozen van geïntegreerde schakelingen
 • Stekkers/ stekkerdozen
 • Accu’s
 • Contacten
 • Connectoren

Eigenschappen

Roestoplossende contactreinigingsmiddel in combinatie met een hoogwaardige glij- en beschermingsolie Voor een duurzame, storingsvrije werking van elektrische apparaten zoals stekkers, schakelaars, regelaars enz. Maakt vuil los en verwijdert storende contactweerstanden. Vermindert de mechanische weerstand. Bestand tegen weersinvloeden.

Productkenmerken

 • Lost oxides op
 • Gericht spuitbeeld
 • Hoog oplossend vermogen
 • 360° ventiel
 • Niet corrosief

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 400 ML

Basis : Alifatische koolwaterstoffen en minerale olie

Uiterlijk: Heldere kleurloze vloeistof

Drijfgas:Propaan-Butaan

VOC-CH %: 93%

VOC-EU g/l: 645g/l

Soortelijk gewicht (g/ml 20°C): 0,694

Dampdruk bij 20°C: 1,8-2,4bar

Spuit opbrengst:2,1g/sec

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Voor het spuiten op elektronische apparatuur, stroom altijd uitschakelen. De spuitbus richten op het te reinigen oppervlak en inspuiten. Na de behandeling wachten met het inschakelen van de stroom totdat het product volledig is verdampt (+/-na 15 minuten).

 

Gevarenaanduidingen

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

Veiligheidsinformatieblad