STANDARD MARKER : NIET-FLUORESCERENDE MARKEERVERF

SOPPEC

STANDARD MARKER, deze niet-fluorescerende bosmarkering wordt gebruikt voor voorlopige markeringen in de houtindustrie met name voor de houtverwerking: identificeren van houtzagerijen, het markeren van boomstammen, pallets en houtpanelen, aanbrengen van sjablonen.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing markeringsverf - hout, bossen, percelen, Markeringsverf - hoveniers, tuinarchitecten
Toepassing ondergrond hout, beton, Bitumen, grind / gravel, gras, mineralen, kunststof, zand, metalen oppervlak, synthetisch
Type product markeerverf - bosbouw, fluorescerende verf
Zichtbaar 1 tot 2 jaar
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


STANDARD MARKER® : NIET-FLUORESCERENDE MARKEERVERF

EIGENSCHAPPEN

  • Uitstekende hechting en grote dekkracht op alle houten ondergronden
  • Markeertijd: 1-2 jaar afhankelijk van de ondergrond en de toepassingsomstandigheden.
  • Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C.
  • Droogtijd: ongeveer 5 tot 10 min.

GEVAAREUX. RESPECTEER DE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TEWERKSTELLING.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van lood en cadmium

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen (tolueen, xyleen en dergelijke)

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen

VÓÓR GEBRUIK: goed schudden

NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram.

Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

EUH208 Bevat TALLOL FATTY ACIDS, COMPOUNDS MET OLEYLAMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

picto inflammable

 

Veiligheidsinformatieblad