Markeringsproducten voor
de bouw en openbare werken

Technima, fabrikant van spuitbus markeringsverven en al meer dan 30 jaar de onbetwiste leider in zijn sector, biedt een gamma markering spuitverf aan voor professionals in de bouw en openbare werken.

Om u te helpen het product te vinden dat het beste bij uw toepassing past, stellen wij u onze expertise ter beschikking via deze gids:

Wat zijn de markeringsbehoeften in de bouw en bij openbare werken?

De sectoren bouw en openbare werken omvatten verschillende soorten werkterreinen waarbij het gebruik van markeringsverven, zoals bouwplaats bouwmarkeringsverf essentieel is voor de goede uitvoering van het werk.

Elke markering/tracering beantwoordt aan zeer specifieke behoeften, uitgedrukt in verschillende prestatiecriteria:

Zichtbaarheid op afstand

Gebruik op natte oppervlakken

Markeringsduur

Gebruikstemperatuur

Maar tussen alle beschikbare referenties... Welke markeringsverf moet u kiezen voor de bouw en openbare werken?

Hieronder vindt u onze selectiegids voor bouwmarkeringsverven die zijn aangepast aan de behoeften van de verschillende beroepen in de bouw en openbare werken.

Het opsporen van ondergrondse netwerken is een cruciale stap bij elke bouwplaats. Hiermee kunnen ondergrondse netwerken zoals gas, water, telecommunicatie enz. worden gelokaliseerd en in kaart gebracht.

Markeerbehoeften : 

Zichtbaarheid op afstand

++ / +++

Gebruik op natte oppervlakken

+++

Markeringsduur

++ / +++

Gebruikstemperatuur

Van -15°C tot 40°C

 

Topografie maakt plannen en kaarten op alle schalen van topografische opmetingen. Het uitzetten van uw land stelt de bouwprofessionals in staat de toekomstige bouw voor te bereiden. Hierdoor kunnen de gebouwen, leidingen of poorten die in het bouwproject zijn gepland, concreter worden gelokaliseerd.

Markeerbehoeften : 

Zichtbaarheid op afstand

+++

Gebruik op natte oppervlakken

+++

Markeringsduur

+++

Gebruikstemperatuur

Van -15°C tot 40°C

 

Grondwerken vormen de voorbereidende fase voor de bouw of de versterking van een werk. Het kan worden omschreven als alle handelingen die nodig zijn om de grond voor te bereiden: uitgravingen, sleuven, verwijdering van de grond, vervoer van afval en andere handelingen die voorafgaan aan de bouw, de ontwikkeling of de transformatie van de buitenruimte.

Markeerbehoeften :

Zichtbaarheid op afstand

++

Gebruik op natte oppervlakken

+++

Markeringsduur

+ / ++

Gebruikstemperatuur

Van -15°C tot 40°C

 

Als we het over wegen hebben, hebben we het over alles wat de toegangswegen (wegen, stoepranden, goten...) van het openbaar domein vormen, bestemd voor het verkeer van de bevolking.

Het onderhoud aan wegen en snelwegen omvat alle werkzaamheden die komen kijken bij het aansluiten van een bouwwerk op de verschillende aan- en afvoernetwerken, te weten: leidingen voor drinkwatervoorziening, afvoer van afvalwater en regenwater, aansluitingen op rioolnetten, netwerken voor energievoorziening (elektriciteit en gas) en telecommunicatie netwerken.

Markeerbehoeften : 

Zichtbaarheid op afstand

++

Gebruik op natte oppervlakken

+++

Markeringsduur

+ / ++

Gebruikstemperatuur

Van -15°C tot 40°C

 

Het gaat om werken aan historische monumenten (MH), waaronder gebouwen of delen van gebouwen die een bijzondere juridische status hebben gekregen om ze te beschermen en waarvan de instandhouding uit historisch of kunsthistorisch oogpunt van belang is. We vinden er de "geklasseerde monumenten" en de "geregistreerde monumenten".

Markeerbehoeften : 

Zichtbaarheid op afstand

++

Gebruik op natte oppervlakken

+

Markeringsduur

+

Gebruikstemperatuur

Van 5°C tot 35°C

 

Landschapsarchitectuur omvat alle handelingen die het mogelijk maken een landschap buiten (tuin, terrein...) in te richten. Het is een onderdeel van de buiteninrichting en omvat verschillende activiteiten zoals: de aanleg (waterpassen, uitzetten), de voorbereiding van het terrein, de aanplant van struiken en bomen, de beplanting van percelen...

Markeerbehoeften : 

Zichtbaarheid op afstand

++

Gebruik op natte oppervlakken

++

Markeringsduur

+

Gebruikstemperatuur

Van 5°C tot 35°C

 

Dit betreft meer de realisatie van bruggen en tunnels, dammen en sluizen, waterzuiveringsinstallaties, enz. Hoewel het apart is, nemen we ook mijnwerken hierin op.

Markeerbehoeften : 

Zichtbaarheid op afstand

++ / +++

Gebruik op natte oppervlakken

++ / +++

Markeringsduur

++ / +++

360°

+++

Gebruikstemperatuur

Van 5°C tot 35°C

Hoe vergemakkelijkt u het aanbrengen van uw markeringen?

Naast de SOPPEC CONSTRUCTION, PRO-Paint en Mercalin markeringsverven biedt Technima een reeks gereedschappen en markeringsaccessoires voor professionals in de bouw en openbare werken.

Onze accessoires vergemakkelijken het aanbrengen van de verf aanzienlijk en zijn een goede oplossing om houdingen te vermijden die MSA (Musculoskeletale aandoeningen) kunnen veroorzaken.

Deze reeks markeringsaccessoires omvat:

  • Een markeerstang
  • Een markeerpistool
  • Krijtlijnen en markeerpoeder
  • Verfstiften Markeerkrijt
  • Markeertapes

> Bekijk de SOPPEC CONSTRUCTION markeringsaccessoires

> Bekijk de PRO-Paint markeringsaccessoires

Naast de SOPPEC CONSTRUCTION markeringsverven biedt Technima een reeks gereedschappen en markeringsaccessoires voor professionals in de bouw en openbare werken.

Onze accessoires vergemakkelijken het aanbrengen van de verf aanzienlijk en zijn een goede oplossing om houdingen te vermijden die MSA (Musculoskeletale aandoeningen) kunnen veroorzaken.

Deze reeks markeringsaccessoires omvat:

  • Een markeerstang
  • Een markeerpistool
  • Krijtlijnen en markeerpoeder
  • Verfstiften Markeerkrijt
  • Markeertapes

> Bekijk de SOPPEC CONSTRUCTION markeringsaccessoires

> Bekijk de PRO-Paint markeringsaccessoires