TEMPO MARKER : FLUORESCERENDE TIJDELIJKE MARKEERVERF OP KRIJTBASIS

SOPPEC

Deze wordt gebruikt voor kortstondige signalering en markering. De speciale formule op krijtbasis maakt een snelle verdwijning van de kleur onder invloed van UV-straling mogelijk. Het verdwijnen wordt versneld en volledig gemaakt door mechanische actie (borstels, waterstraal, lagedrukreiniger en dergelijke).

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing evenement, markeringsverf - bouwplaatsen, grondwerken, uitzetwerken, pijpleidingen, wegen…., veiligheid
Type product markeerverf - tijdelijk markeren, fluorescerende verf
Toepassing ondergrond beton, Bitumen, hout, grind / gravel, gras, mineralen, kunststof, zand, metalen oppervlak, synthetisch
Zichtbaar 1 maand
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


TEMPO MARKER : FLUORESCERENDE TIJDELIJKE

MARKEERVERF OP KRIJTBASIS

EIGENSCHAPPEN

Toepasbaar op de talloze ondergronden: beton, gras, hout, bitumen.

Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)

  • Sterk fluorescerend, op afstand zichtbaar
  • Markeertijd: enkele dagen tot maximaal 1 maand
  • Sneldrogend: ongeveer 10 min.
  • Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C
  • Natuurlijk en volledig verdwijnen van de kleur door mechanische actie (waterstraal, lagedrukreiniger, borstels en dergelijke)

GEVAAREUX. RESPECTEER DE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TEWERKSTELLING.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten: specifieke mineralen en organische stoffen om snelle afbraak door invloed van UVstraling mogelijk te maken

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)

VÓÓR GEBRUIK: ondersteboven schudden

NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.

Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram

Gevarenaanduidingen

607-022-00-00-5 ETHYLACETAAT
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

picto inflammablepicto dangereux

 

Veiligheidsinformatieblad


GERELATEERDE PRODUCTEN