Lijm- en bitumen remover Groter bekijken

Lijm- en bitumen remover

PRO-Tech

PRO-Tech Lijm-en bitumen remover is speciaal ontwikkeld voor het snel en veilig verwijderen van resten stickerlijm, bitumen, pur, teer en lijmachtige polyurethaan, kitten, olie, tectyl, plakbandresten en vele andere kleverige resten. Ook uitermate geschikt voor het reinigen van gereedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen van wassen en vetten, maar ook voor het reinigen van voertuigen.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing reiniging, verzorging en onderhoud
Type product technisch product - reiniger
Toepassing ondergrond beton, Bitumen, hout, kunststof, gips/ pleisterwerk, metalen oppervlak, synthetisch
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


Een zeer krachtig reinigingsmiddel gebaseerd op natuurlijke grondstoffen en is zuinig in gebruik.

Toepassingen

 • Olie verwijdering                                                           
 • Vet verwijdering                                                              
 • Teer verwijdering                                                              
 • Bitumen verwijdering                                    
 • Papieren stickers    
 • Was verwijdering     
 • Hars verwijdering  
 • (Sticker)lijm verwijdering              
 • Toepasbaarop staal, polyester, glas,aluminium etc.

  

Eigenschappen

Krachtige, professionele remover voor het snel en veilig verwijderen van o.a. lijmresten, pur, teer, kit, olie, tectyl, stickerlijm en schilderstape. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van vetten/wassen en reiniging van gereedschap en voertuigen. Op basis van natuurlijke grondstoffen, zuinig in gebruik.

Productkenmerken

 • Veelzijdig reinigingsmiddel                                             
 • Zeer effectief middel                                                          
 • Krachtig                                                                                
 • Laat geen residu achter    
 • Citrus geur       
 • Gebaseerd op natuurlijke grondstoffen  
 • Hoog oplossend vermogen                                        
 • Niet corrosief

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 500 ML

Basis : Mengsel van natuurlijke orange-oil d-limoneen, oppervlakte-actieve stoffen

Uiterlijk:Heldere kleurloze vloeistof

Drijfgas:Propaan-Butaan

VOC-CH %:95%

VOC-EU g/l:656 g/l

Soortelijk gewicht(g/ml 20°C): 0,690

Dampdruk bij 20°C: 2,2-2,8 bar

Spuit opbrengst: 0,9g/sec

Opslag / Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Spuit Lijm-en bitumen removerop het vervuilde oppervlak, even laten inwerken en verwijderen met een doek. Bij sterke vervuiling behandeling herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt. Niet toepasbaar op rubber en polystyreen. Test de verdraagzaamheid van de ondergrond middels een proefstuk, altijd! Verwijdert geen uitgeharde verf, polyurethaankit en dergelijke.

 

Gevarenaanduidingen

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

 

Veiligheidsinformatieblad