RVS reiniger Groter bekijken

RVS reiniger

PRO-Tech

Kwalitatief hoogwaardig spray voor het reinigen en beschermen van roestvast staal. Door de unieke receptuur, wordt na reiniging een dunne, beschermende film gevormd, die het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat. PRO-Tech RVS Reiniger is onder elke hoek te gebruiken (360°).

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing reiniging, verzorging en onderhoud
Toepassing ondergrond metalen oppervlak, kunststof
Type product technisch product - reiniger
Volume 400 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


Toepassingen

 • Magnetrons                                                                       
 • Afzuigkappen                                                                    
 • Tuinverlichting                                                                   
 • Machines
 • Koelkasten
 • Vitrines
 • Terrasverwarming

Eigenschappen

Deze professionele, hoogwaardige spray reinigt én beschermt roestvast staal in één bewerking. Tevens voorkomt de reiniger effectief nieuwe vervuiling. Ideaal voor het tip top houden van o.a. magnetrons, afzuigkappen, koelkasten en tuinverlichting. Bus is geschikt voor elke spuitpositie.

Productkenmerken

 • Uitstekende reinigende werking
 • Corrosiewerend
 • Herstelt en intensiveert de glans
 • 360° ventiel
 • Langdurige bescherming
 • Niet schurend
 • Gebruiksvriendelijk
 • Nevelend spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 400 ML

Basis : Mengsel van pure minerale witte olie, alifatische koolwaterstoffen, alcohol en parfum

Uiterlijk: Kleurloze olieachtige vloeistof

Drijfgas:Propaan-Butaan

VOC-CH %: 95%

VOC-EU g/l: 660g/l

Soortelijk gewicht (g/ml 20°C): 0,693

Dampdruk bij 20°C: 3,0-3,4bar

Spuit opbrengst:0,9 g/sec

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Ter voorkoming van krassen, losse vervuiling verwijderen met een zachte borstel.  reiniger in een dunne laag aanbrengen en laten inwerken. Het vuil met een schone doek verwijderen. Aansluitend met een droge doek tot glans uitpoetsen.

 

Gevarenaanduidingen

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

Veiligheidsinformatieblad