MASKER SIGN : TIJDELIJK MASKERINGSMIDDEL IN SPUITBUS

SOPPEC

Met MASKER’SIGN kunt u tijdelijk en eenvoudig signaleringsborden en displaystands maskeren. MASKER’SIGN® is een eenvoudige schone veilige oplossing die een alternatief biedt voor “plastic zakken” zonder het risico van losraken.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing markeringsverf - bouwplaatsen, grondwerken, uitzetwerken, pijpleidingen, wegen…., evenement
Type product maskerende verf, markering - aanverwante producten, niet-fluorescerende verf
Toepassing ondergrond metalen oppervlak, synthetisch, kunststof
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


MASKER SIGN : 

TIJDELIJK MASKERINGSMIDDEL IN SPUITBUS


EIGENSCHAPPEN

  • Waterafstotend, weerbestendig product.
  • Zeer goede dekkracht: tot 5m2 met een spuitbus.
  • Snelle verwijdering van gladde ondergronden met een droge doek.
  • Sneldrogend: 10 tot 15 min.
  • Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C.

GEVAAREUX. RESPECTEER DE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TEWERKSTELLING.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: natuurlijke en synthetische was

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van lood en cadmium

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Rechtop gebruiken: goed schudden vóór gebruik Na gebruik: ondersteboven doorblazen

Voer vooraf een test uit op bepaalde kunststoffen en geverfde oppervlakten

Eén spuitbus kan tijdelijk ongeveer 5 m2 maskeren

Hygiëne en veiligheid

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram

Gevarenaanduidingen

607-022-00-00-5 ETHYLACETAAT

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH208 Bevat TALLOL FATTY ACIDS, COMPOUNDS MET OLEYLAMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

picto inflammablepicto dangereux

 

Veiligheidsinformatieblad