FLUO MARKER : FLUORESCERENDE MARKEERVERF

SOPPEC

FLUO MARKER® kent talloze toepassingen: naast het markeren van bomen voor het kappen gedurende een korte en middellange tijd ook markeren voor het uitdunnen van bosschages, voorlopige perceelgrenzen, partijen hout voor verkoop en identificeren van gekapte bomen.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing markeringsverf - hout, bossen, percelen, Markeringsverf - hoveniers, tuinarchitecten
Toepassing ondergrond hout, gras, beton, Bitumen, grind / gravel, mineralen, kunststof, zand, metalen oppervlak, synthetisch
Type product markeerverf - bosbouw, fluorescerende verf
Zichtbaar 1 tot 2 jaar
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


FLUO MARKER® : FLUORESCERENDE MARKEERVERF

EIGENSCHAPPEN

  • Hoge zichtbaarheid op alle houten ondergronden, ook op afstand, dankzij de sterk fluorescerende formule
  • Uitstekende bestendigheid en dekkracht zonder druipen.
  • Markeertijd: 1-2 jaar afhankelijk van de ondergrond, de toepassingsomstandigheden blootstelling aan UV-straling
  • Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C
  • Droogtijd: ongeveer 5 min.


GEVAAREUX. RESPECTEER DE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TEWERKSTELLING.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van lood en cadmium

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (pistoolgreep bosbouw voor het SYLVAGUN pistool zie pagina 21)

Vóór gebruik (rechtop): goed schudden

Na gebruik: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram

Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

picto inflammable

 

Veiligheidsinformatieblad


GERELATEERDE PRODUCTEN