PHOTO LIGHT : Photoluminescent Verf

SOPPEC

Photo Light is een zogenaamde “effectverf”: deze verf bevat fotoluminescente pigmenten die het mogelijk maken om het licht weer af te geven in het donker na blootstelling van de verf aan natuurlijk licht of kunstlicht.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing evenement, veiligheid, markeringsverf - hout, bossen, percelen, markeringsverf - bouwplaatsen, grondwerken, uitzetwerken, pijpleidingen, wegen….
Toepassing ondergrond beton, Bitumen, hout, grind / gravel, gras, mineralen, kunststof, metalen oppervlak, synthetisch, gips/ pleisterwerk, zand, stof/ weefsel
Type product verf zichtbaar in het donker, product voor beveiliging/veiligheid
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 6 spuitbussen

MEER INFORMATIE


PHOTO LIGHT

De toepassingen divers: veiligheidsmarkering (nooduitgangen, veiligheidszones in tunnels, brandblusserlocaties), signalering bij nachtelijke sport- of culturele evenementen, races, tentoonstellingen en dergelijke.

EIGENSCHAPPEN

  • Toepasbaar op de meeste ondergronden en materialen (Voer vooraf een test uit op bepaalde typen kunststof en op synthetische en geverfde materialen)
  • Voldoet aan de norm DIN 67510
  • Oneindige herhaling van het fotoluminescerende effect
  • Gedurende enkele uren zichtbaar zonder lichtbron (tot 8 uur)
  • Droogtijd: 15 tot 20 min.
  • Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C

GEVAAREUX. RESPECTEER DE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TEWERKSTELLING.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten:  Fotoluminescent van de nieuwste generatie (persistenter in duur en intensiteit). Het product is vrij van lood,cadmium en radioactief materiaal

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen (tolueen, xyleen en dergelijke)

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerpistool)

Verticaal (rechtop) gebruiken.

Vóór gebruik: Goed ondersteboven schudden

Na gebruik: rechtop houden en doorblazen

  • Wanneer de ondergrond niet erg licht van kleur of wit is, is het raadzaam om eerst één tot twee lagen witte verf aan te brengen. Hoe witter de ondergrond, hoe helderder de markering.
  •  In dunne, gelijkmatige lagen spuiten op een schone, droge ondergrond (afstand 10 tot 20 cm).
  •  Hoe dikker de laag PHOTO LIGHT, de ste groter de persistentie qua de duur en intensiteit. De fotoluminescentie van de verf kan zonder kwaliteitsverlies onbeperkt worden opnieuw worden aangebracht. Bescherm aangrenzende oppervlakken indien nodig om spatten (nevel) te voorkomen.

Hygiëne en veiligheid

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen.

Gevarenaanduidingen

607-022-00-00-5 ETHYLACETAAT
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

picto inflammablepicto dangereux

 

Veiligheidsinformatieblad