REFLECT LIGHT : Retroreflecterende Spuitverf

SOPPEC

REFLECT LIGHT is een retroreflecterende spuitverf. Deze verf licht op in het donker onder invloed van licht (zaklamp, koplampen van voertuigen en dergelijke), wat reflecteert op de glazen microbolletjes in de verf.More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing evenement, veiligheid, markeringsverf - hout, bossen, percelen, markeringsverf - bouwplaatsen, grondwerken, uitzetwerken, pijpleidingen, wegen…., Markeringsverf - hoveniers, tuinarchitecten, markeringsverf - lijnmarkering, grondsignalisatie/ bewegwijzering
Type product verf zichtbaar in het donker, product voor beveiliging/veiligheid
Toepassing ondergrond beton, Bitumen, hout, grind / gravel, mineralen, kunststof, zand, metalen oppervlak, synthetisch
Zichtbaar 6 tot 12 maanden
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 6 spuitbussen

MEER INFORMATIE


REFLECT LIGHT®

Het product wordt voor talloze toepassingen gebruikt voor een effect dat vergelijkbaar is met dat van bewegwijzeringsborden. Voor het markeren van een gevaarlijke zone of een pad, beveiligen van gebieden en bouwplaatsen, afbakenen van sport- of culturele evenementen. Een veiligheidsoplossing waarmee een natuurlijk obstakel of bijzonder risico in geval van slecht zicht, zowel binnen als buiten, makkelijk kan worden aangegeven.

EIGENSCHAPPEN

 • Lange levensduur: 6 tot 12 maanden (afhankelijk van de ondergrond en de toepassingsomstandigheden) Kan op diverse soorten ondergronden (beton, hout, bitumen, metaal, steen en dergelijke) worden aangebracht. (Op kunststof en geverfde ondergronden is het raadzaam om vooraf een test uit te voeren om de compatibiliteit te controleren)
 • Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C
 • Aan te brengen in één dunne laag, goede hechting
 • Sneldrogend: 5 min.
 •  Snel een goede reflectie s nachts wanneer er direct licht op schijnt (30 tot 40 m)

GEVAAREUX. RESPECTEER DE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TEWERKSTELLING.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten: specifiek mengsel an verschillende soorten glazen microbolletjes, zonder lood of cadmium behandeling

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen (tolueen, xyleen en dergelijke)

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

 •  Handmatig aanbrengen of met onze toepassingshulpmiddelen (pistoolgreep, sjablonen) Verticaal (rechtop) gebruiken.
 •  Vóór gebruik: spuitbus gedurende 15 seconden krachtig schudden, zelfs nadat het kogeltje duidelijk te horen is, om de verf (vooral de glazen microbolletjes) goed te mengen
 •  Tijdens het gebruik regelmatig schudden
 •  Tijdens en na gebruik: doorblazen • Aanbrengen op een schoon en droog oppervlak.
 •  Aanbrengen op een afstand 10 tot 20 cm van het oppervlak (in zeer dunne en gelijkmatige lagen meerdere lagen na elkaar aanbrengen) om een maximale reflectiete realiseren.
 •  Overdag mag de toepassing nauwelijks zichtbaar zijn.
 •  Bescherm aangrenzende oppervlakken indien nodig afschermen om spatten (nevel) te voorkomen.
 •  De retroreflectie kan worden vastgesteld door het licht van een zaklamp die op ooghoogte wordt gehouden op het droge, geverfde oppervlak te laten vallen.

Hygiëne en veiligheid

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen.

Gevarenaanduidingen

EC 927-241-2 DESAROMATISERINGEN VAN KOOLWATERSTOFFEN
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

picto inflammablepicto dangereux

 

Veiligheidsinformatieblad