Grafitti remover Groter bekijken

Grafitti remover

PRO-Tech

Graffiti Remover is een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk gel-vormig product voor universele toepassing op gesloten ondergronden. Verwijdert spuitbusverf, viltstiften, latexverf, lippenstift etc. van deuren, verkeersborden, rolluiken, transformatorhuisjes, metro’s, treinstellen, enz.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing reiniging, verzorging en onderhoud, Oppervlaktebehandeling
Toepassing ondergrond gips/ pleisterwerk, beton, Bitumen, hout, metalen oppervlak, kunststof, synthetisch
Type product technisch product - overig, technisch product - reiniger
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


Verwijdert veilig en grondig graffiti van geschilderde, geverniste of gecoate materialen, trespa, plexiglas, lexaan, etc. zonder deze aan te tasten. Plaats vooraf altijd een proefstuk!

Toepassingen

  • Graffiti, viltstift, latex, verf verwijdering
  • Verkeersborden
  • Toepasbaar op gesloten/ gladde ondergronden
  • Uitermate geschikt voor toepassing in kleine/ gesloten ruimtes
  • Deuren, trespa etc.

Eigenschappen

Dé oplossing voor vrijwel elk graffitiprobleem. Verwijdert snel en grondig spuitbusverf, viltstift, latexverf, lippenstift, etc. Toepasbaar op elke gesloten ondergrond: deuren, verkeersborden, rolluiken, trein, bus en metro. Ook ideaal voor o.a. geschilderde, geverniste en gecoate materialen, trespa en plexiglas.

Productkenmerken

  • Eenvoudig en zuinig in gebruik
  • Zeer effectief
  • Gel-structuur

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 500 ML

Basis : Benzyl alcohol

Uiterlijk:Heldere kleurloze vloeistof

Drijfgas:DME

VOC-CH %: 50%

VOC-EU g/l: 549 g/l

Soortelijk gewicht(g/ml 20°C): 0,845

Dampdruk bij 20°C:3,7-4,3 bar

Spuit opbrengst:1,6g/sec

Opslag / Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Spuit PRO-Tech Graffiti remover op het te behandelen oppervlak. Laat het minimaal 5 minuten inwerken. Nadat de graffiti is opgelost deze verwijderen en vervolgens met schoon water en zeep afspoelen om vlekvorming te voorkomen. Wanneer Graffiti remover in contact komt met water en zeep,stopt onmiddellijk de inwerking. Plaats altijd een proefstuk!

 

Gevarenaanduidingen

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.

H312+H332 - Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

 

Veiligheidsinformatieblad