Lijmspray Groter bekijken

Lijmspray

PRO-Tech

PP 0703

PRO-Tech Lijmspray is geschikt voor het verlijmen van papier, folie, metaal, rubber, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof. Voor zowel permanente als tijdelijke hechting. Lijmspray is snel, doeltreffend en zuinig in gebruik.

More details


GEGEVENSBLAD / INFORMATIE

Toepassing Oppervlaktebehandeling
Toepassing ondergrond metalen oppervlak, synthetisch, kunststof, stof/ weefsel
Type product technisch product - overig
Volume 500 ml
Verpakking Doos à 12 spuitbussen

MEER INFORMATIE


Toepassingen

 • Papier                                                
 • Folie                                                    
 • Metaal                                              
 • Rubber                                              
 • Steen                                                  
 • Afscherming i.v.m. asbestsanering
 • Karton
 • Hout
 • Textiel
 • Diverse soorten kunststof
 • Gasbeton

Eigenschappen

Hoogwaardige lijmspray. Speciaal voor het verlijmen van papier, folie, metaal, rubber, karton, hout, textiel en kunststof. Veelzijdig doordat de lijmspray de keuze biedt uit permanente en tijdelijke hechting. Werkt snel, eenvoudig en doeltreffend. Zuinig in gebruik.

Productkenmerken

 • Geschikt voor grote oppervlakken                          
 • Sneldrogend                                                                
 • Gebruiksvriendelijk                                                  
 • Korte tijd corrigeerbaar
 • Efficiënt
 • Geen klonten
 • Geschikt voor vele ondergronden

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 500 ML

Basis : Styreen-butadieen rubber, harsen en koolwaterstoffen

Uiterlijk: Licht troebele vloeistof

Drijfgas:Propaan-Butaan

VOC-CH %: 83%

VOC-EU g/l: 588 g/l

Soortelijk gewicht (g/ml 20°C): 0,707

Dampdruk bij 20°C: 4,5bar

Spuit opbrengst:1 ,2g/sec

Opslag / Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken beneden 5°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. De lijmspray gelijkmatig aanbrengen. Bij het behandelen van poreuze oppervlakken, een iets dikkere laag lijmspray aanbrengen en de oppervlakken op elkaar drukken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

 

Gevarenaanduidingen

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

Veiligheidsinformatieblad